Wyróżniamy głównie dwa rodzaje peklowania, tak zwane suche i mokre.


Mokre – metoda ta polega na działaniu na mięso solanką w ściśle określonych proporcjach. W metodzie tej możemy także nastrzyknąć mięso solanką, dzięki czemu uzyskujemy równomierne rozprowadzenie się solanki w mięsie.


Suche – produkt nacieramy bardzo dokładnie solą lub mieszanką peklującą a następnie układamy w naczyniu i przysypujemy po wierzchu lekko solą. Peklowanie mięsa tą metodą jest stosunkowo bardzo długie.